Jaze lại tỏa sáng trước Jair và Strike là MVP
Jaze lại tỏa sáng trước Jair và Strike là MVP

FMS Arequipa là một trong những ngày tốt nhất của những gì đang diễn ra và cho chúng tôi những khoảnh khắc hoành tráng. Jaze lại tỏa sáng với một phút và đình công kết thúc việc củng cố những gì anh ta đã làm với Stick. Omar và Mauro bình luận những điều tốt nhất trong ngày.

Bạn cũng có thể theo dõi Sports Podcast Rap trong Thì Tệp âm thanhThì Y . Theo dõi chương trình Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu trên tất cả các nền tảng âm thanh có sẵn.