Sara Socas trở thành Sara Marley - Chế độ đánh bại tốt nhất.
Sara Socas trở thành Sara Marley - Chế độ đánh bại tốt nhất.

Sara Socas thống trị reggae đánh bại ở Tây Ban Nha FMS và thể hiện tài năng tuyệt vời của mình để chảy tại căn cứ. Anh ấy tham gia Jaze và Lokillo, người cũng đã làm chúng tôi ngạc nhiên vài tuần trước.

Bạn cũng có thể theo dõi Sports Podcast Rap trong Thì Tệp âm thanhThì Y . Theo dõi chương trình Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu trên tất cả các nền tảng âm thanh có sẵn.

Thẻ liên quan