bảng xếp hạng bóng đá 9 mà game tặng cược miễn phí Ricardo Gareca đã gọi cho Qatar 2022 |Lựa chọn Peru |Mặt trận |Gọi |Paolo Guerrero |Raúl Rudíaz |Gianluca lapadula |THỂ THAO

9 mà Ricardo Gareca có là gì?

- 37 năm -

Quốc tế (áo ngực)

- 30 năm -

Seattle Sounders (Hoa Kỳ)

- 31 năm -

game tặng cược miễn phí

Benento (ITA)

- 25 năm -

Đại học (PER)

game tặng cược miễn phí

- 36 năm -

Alianza Lima (Per)