THỂ THAO

bang dau worl cup Vũ khí nhóm của bạn về
Cup Mỹ

Mười một lý tưởng của bạn

> Chọn căn chỉnh của bạn:

> Kéo người chơi và đặt mười một

 • Pedro Gallese
 • Carlos Cáceda
 • Patrick Álvarez
 • Luis Advíncula
 • Aldo Hươu roe
 • Miguel Araujo
 • Luis Abram
 • Carlos Zambrano
 • Anderson Santa Maria
 • Miguel Trauco
 • Alexander Callens
 • Renato Tường
 • Josepmir Ballón
 • Christofer Gonzales
 • Yoshimar Yotún
 • Kitô giáo Hang
 • Edison Những bông hoa
 • chơi đá bóng fifa
  Chúa Giêsu Pretell
 • Raúl Ruidíaz
  chơi đá bóng fifa
 • André
 • Jefferson Farfán
  chơi đá bóng fifa
 • Andy cây sào
 • Paolo chiến binh chơi đá bóng fifa