1 từ 10
Các cầu thủ bóng đá của đội tuyển quốc gia Peru đã được Juan Reynoso dẫn đầu. (Ảnh: Cơ quan)
Các cầu thủ bóng đá của đội tuyển quốc gia Peru đã được Juan Reynoso dẫn đầu. (Ảnh: Cơ quan)

Các cầu thủ bóng đá của đội tuyển quốc gia Peru đã được Juan Reynoso dẫn đầu. (Ảnh: Cơ quan)

hai từ 10
(Ảnh: GEC)
Alexis Arias

(Ảnh: GEC)

3 từ 10
(Ảnh: GEC)
Nilson Loyola

(Ảnh: GEC)

4 từ 10
(Ảnh: GEC)
Raúl Ruidíaz

(Ảnh: GEC)

5 từ 10
(Ảnh: GEC)
Yoshimar Yotún

(Ảnh: GEC)

6 từ 10
(Ảnh: GEC)
Luis Advíncula

(Ảnh: GEC)

7 từ 10
(Ảnh: GEC)
Anderson Santamaría

(Ảnh: GEC)

số 8 từ 10
(Ảnh: Facebook)
Santiago Orme?o

(Ảnh: Facebook)

9 từ 10
(Ảnh: League 1)
Luis Iberico

(Ảnh: League 1)

10 từ 10
(Ảnh: Cơ quan)
Luis Abram

(Ảnh: Cơ quan)


Đừng bỏ lỡ