"Sonic 3" đã có ngày phát hành. (Ảnh: Hình ảnh Paramount).

Nó đã có một ngày phát hành. Paramount Pictures và Sega đã chuyển sang tài khoản chính thức của bộ phim để thông báo tin tốt này cho con nhím tiếp theo trên thế giới.

Theo một ấn phẩm trong tài khoản Twitter chính thức, phần thứ ba của "Sonic" sẽ đến rạp vào ngày 20 tháng 12 năm 2024.

Chạy nhanh hơn, bay cao hơn và đánh mạnh hơn. #Sonicmovie3 đến rạp vào ngày 20 tháng 12 năm 2024Độ cao nó đã được thông báo.

Vào tháng 4 năm 2022, "Sonic 2" đã vượt quá các buổi ra mắt các trò chơi video thành công khác, chẳng hạn như "Thám tử Pokémon Pikachu" (54 triệu năm 2019), "Uncharted" (44 triệu vào năm 2022) và "Lara Croft: Tomb Raider" (47 triệu vào năm 2001).

Ngoài ra, hiệu suất tốt của bộ phim là một sự thúc đẩy cho các rạp chiếu phim sau đại dịch, vì hơn 60 % khán giả là gia đình, theo dữ liệu được công bố bởi Cổng thông tin phòng vé Mojo.

Thẻ liên quan