Nỗi đau ngọt ngào khiến cuộc chiến chống lại Sara Socas và giải phóng tranh cãi
Nỗi đau ngọt ngào khiến cuộc chiến chống lại Sara Socas và giải phóng tranh cãi

Sweet Pain quyết định không xuất hiện tại bản sao với Sara Socas vì anh ta nghĩ rằng cuộc bỏ phiếu của bồi thẩm đoàn không công bằng. Nhiều bị cáo Sevillian của Macho.

Bạn cũng có thể theo dõi Sports Podcast Rap trong Thì Tệp âm thanhThì Y . Theo dõi chương trình Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu trên tất cả các nền tảng âm thanh có sẵn.

Thẻ liên quan