Memphis Depay, tập 9 của những câu chuyện tuyệt vời của quả bóng.
Memphis Depay, tập 9 của những câu chuyện tuyệt vời của quả bóng.

Bạn cũng có thể theo dõi những câu chuyện tuyệt vời của quả bóng trong , Soundcloud Y . Thực hiện theo chương trình vào mỗi thứ Tư trên tất cả các nền tảng âm thanh có sẵn.