Jaze ra khỏi FMS Peru? Trong những giải đấu khác mà chúng ta thấy nó
Jaze ra khỏi FMS Peru? Trong những giải đấu khác mà chúng ta thấy nó

Những con gà trống đô thị có thể làm chúng ta ngạc nhiên với việc đưa Jaze vào một giải đấu khác ngoài Peru. Argentina, Colombia và Chile là những mục yêu thích. Nghe podcast của chúng tôi với Mauro Marcalaya và Omar Cerna.

Bạn cũng có thể theo dõi Sports Podcast Rap trong Thì Tệp âm thanhThì Y . Theo dõi chương trình Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu trên tất cả các nền tảng âm thanh có sẵn.