Mỗi tuần một tập phim khinh miệt vượt qua đài phát thanh. (Ảnh: DePor)
Mỗi tuần một tập phim khinh miệt vượt qua đài phát thanh. (Ảnh: DePor)