Alejandro Escudero, thanh niên Peru ở Quilmes:
Đài phát thanh trục xuất
Alejandro Escudero, thanh niên Peru ở Quilmes: "Không khó để di cư nếu bạn có những điều rõ ràng"
00: 00/12: 32