Tongo là chiến thắng của Định lý Vs. Dính vào? Tóm tắt FMS quốc tế
Tongo là chiến thắng của Định lý Vs. Dính vào? Tóm tắt FMS quốc tế

Stick và Định lý đóng vai chính trong trận chiến gây tranh cãi nhất trong đêm trong FMS quốc tế được tổ chức tại Valencia. Người Chile đã giành chiến thắng, nhưng đối với nhiều người, người Peru đã làm đủ để có được ít nhất một bản sao.

Bạn cũng có thể theo dõi Sports Podcast Rap trong Thì Tệp âm thanhThì Y . Theo dõi chương trình Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu trên tất cả các nền tảng âm thanh có sẵn.