Diego Melián, thủ môn thành phố:
Đài phát thanh trục xuất
Diego Melián, thủ môn thành phố: "Tôi đã thấy các chàng trai có điều kiện, nhưng có những chi tiết không mang lại từ trẻ vị thành niên"
00: 00/22: 29