giải world cup

Vì vậy, bạn có thể chọn
lịch đá wc việt nam Cơ sở bỏ phiếu của bạn

Cho cuộc bầu cử khu vực và thành phố 2022

Phiên bản hiện tại của nền tảng cung cấp ba cách khác nhau để chọn giải world cup ba cửa hàng:


· Nhập trang web Eleigetulocal.onpe.gob.pe thông qua một máy tính để bàn. Trong trường hợp này, danh tính của cử tri được kiểm tra thông qua các câu hỏi chính.


· Sử dụng phiên bản hoặc ứng dụng web di động. Ở đó, bạn có thể xác minh danh tính bằng cách nhận dạng khuôn mặt, sử dụng camera của điện thoại di động, miễn là nó đáp ứng các yêu cầu tối thiểu.


O Sử dụng Telegram với giải world cup chatbot cũng sẽ cho phép nhận dạng khuôn mặt.