Lolo Fernández de Puquio và Boca Juniors của Chiclayo.
Lolo Fernández de Puquio và Boca Juniors của Chiclayo.

Vào ngày 26 tháng 5 năm 1955, ông được sinh ra Lolo Fernández. Nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi đã sai, thì không phải vì vậy chúng tôi đề cập đến Câu lạc bộ thể thao Lolo Fernández, một đội bóng tôn vinh thần tượng tối đa của Đại học thể thao Và điều đó tìm kiếm sự đi lên để Liga 1 Năm nay. Nói cách khác, Lolo, một trong những cầu thủ mang tính biểu tượng nhất ở nước ta, đã đến thế giới này vào ngày 20 tháng 5 năm 1913 và rút khỏi bóng đá vào ngày 30 tháng 8 năm 1953, đánh dấu một hat hat trick, đến Alianza Lima.