Các lễ kỷ niệm tại sân vận động Lolo Fernández trong 98 năm đại học.
Các lễ kỷ niệm tại sân vận động Lolo Fernández trong 98 năm đại học.

Ngày 7 tháng 8 là ngày được mong đợi nhất cho người hâm mộ của Đại học thể thao. Trong Liên đoàn Sinh viên Peru, 98 năm trước, bức ảnh xuất hiện nhiều lần vô địch lần nữa trong bóng đá Peru được thành lập. Do đó, đối với người hâm mộ kem, ngày này không được chú ý. Chủ nhật ngày 7 này không phải là ngoại lệ.