Robert Lewandowski, tập 10 của những câu chuyện tuyệt vời của quả bóng.
Robert Lewandowski, tập 10 của những câu chuyện tuyệt vời của quả bóng.

Bạn cũng có thể theo dõi những câu chuyện tuyệt vời của quả bóng trong , Soundcloud Y . Thực hiện theo chương trình vào mỗi thứ Tư trên tất cả các nền tảng âm thanh có sẵn.