Jaze cho chúng ta một phút mơ ước một lần nữa - FMS Peru J6 [Audio]
Jaze cho chúng ta một phút mơ ước một lần nữa - FMS Peru J6 [Audio]

FMS Peru đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày thứ sáu của mình ở Piura và có Nekroos và Jaze là nhân vật chính vĩ đại. Plaza de Reyes tiếp tục ở phần trên của bảng xếp hạng và ‘Juanca, đã không cho một phút nữa sẽ còn cho câu chuyện. Mauro và Omar nói về chủ đề trong podcast này.

Bạn cũng có thể theo dõi Sports Podcast Rap trong Thì Tệp âm thanhThì Y . Theo dõi chương trình Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu trên tất cả các nền tảng âm thanh có sẵn.