sky bet Làm thế nào để bạn chuẩn bị một con gà nướng?Trả lời các câu hỏi và tham gia xổ số |Công thức Peru |Thành phần |Mẹo |THỂ THAO

Xem video, trả lời các câu hỏi và tham gia vào cuộc xổ số của một con gà nướng phong phú từ ...

BƯỚC ĐẦU TIÊN: Nhìn kỹ vào video


BƯỚC THỨ đồ bóng rổ HAI: Trả lời các câu hỏi sau

Bí quyết để chuẩn bị một con gà nướng phong phú là gì?

Thành phần kỳ lạ nhất là gì?

Ăn thịt gà nướng, nó có phải là một bí mật để cảm thấy phong phú hơn?

đồ bóng rổ

Bước thứ ba: Điền vào mẫu sau và voila.

đồ bóng rổ