Một tập mới của âm nhạc Tribune mở ra mỗi tháng một lần. (Ảnh: DePor)
Một tập mới của âm nhạc Tribune mở ra mỗi tháng một lần. (Ảnh: DePor)