Juan Diego Gutiérrez trong một podcast mới ở DePorcast. (Ảnh: DePor)
Juan Diego Gutiérrez trong một podcast mới ở DePorcast. (Ảnh: DePor)

Bạn cũng có thể theo dõi các môn thể thao trên Theo dõi chương trình trên tất cả các nền tảng âm thanh có sẵn.