1 của 11
Các nhà vô địch cuối cùng của Peru Cup (ảnh: Facebook)
Các nhà vô địch cuối cùng của Peru Cup (ảnh: Facebook)

Các nhà vô địch cuối cùng của Peru Cup (ảnh: Facebook)

hai của 11
(Ảnh: Facebook)
Nhà vô địch Garcilaso thực sự năm 2011

(Ảnh: Facebook)

3 của 11
(Ảnh: Facebook)
Nhà vô địch UTC năm 2012

(Ảnh: Facebook)

4 của 11
(Ảnh: Facebook)
Nhà vô địch San Simón năm 2013

(Ảnh: Facebook)

5 của 11
(Ảnh: Facebook)
Sport Loreto Champion năm 2014

(Ảnh: Facebook)

6 của 11
(Ảnh: Facebook)
Defensor La Bocana Champion năm 2015

(Ảnh: Facebook)

7 của 11
(Ảnh: FPF)
Sport Rosario Champion năm 2016

(Ảnh: FPF)

số 8 của 11
(Ảnh: FPF)
Nhà vô địch Binational năm 2017

(Ảnh: FPF)

9 của 11
(Ảnh: GEC)
Nhà vô địch Molinos El Pirata năm 2018

(Ảnh: GEC)

10 của 11
(Ảnh: Facebook)
Carlos Stein Champion năm 2019

(Ảnh: Facebook)

mười một của 11
(Ảnh: FPF)
Nhà vô địch ADT năm 2021

(Ảnh: FPF)


Đừng bỏ lỡ