Erling Haaland, tập 8 của những câu chuyện tuyệt vời của quả bóng.
Erling Haaland, tập 8 của những câu chuyện tuyệt vời của quả bóng.

Bạn cũng có thể theo dõi những câu chuyện tuyệt vời của quả bóng trong , Soundcloud Y . Thực hiện theo chương trình vào mỗi thứ Tư trên tất cả các nền tảng âm thanh có sẵn.