Rodrigo Pastorini, tiền đạo của Học viện Cantolao, tiết lộ rằng anh ta chơi bên cạnh The Mutu Mutu huyền thoại
Đài phát thanh trục xuất
Rodrigo Pastorini, tiền đạo của Học viện Cantolao, tiết lộ rằng anh ta chơi bên cạnh The Mutu Mutu huyền thoại
00: 00/18: 51