Level God: Chuty-Marithea là những nhà vô địch và Jaze-Papo để lại rap tốt
Level God: Chuty-Marithea là những nhà vô địch và Jaze-Papo để lại rap tốt

Chuty và Marithea đã nâng cấp độ Chúa All Stars 2 so với Cúp. 2 ở Tây Ban Nha mặc dù là phòng vào ngày cuối cùng. Nekroos-Skone và Jaze-Papo đã hoàn thành bục giảng.

Bạn cũng có thể theo dõi Sports Podcast Rap trong Thì Tệp âm thanhThì Y . Theo dõi chương trình Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu trên tất cả các nền tảng âm thanh có sẵn.