vòng loại world cup là gì Các điều khoản và điều kiện

1- Dữ liệu nhận dạng

Bạn đang ghé thăm tờ báo thể thao (trang web của người Hồi giáo hoặc ứng dụng), thuộc sở hữu của Empresa Editora El Comercio S.A., với R.U.C. N ° 20143229816, cư trú tại Jr.

2- Truy cập và chấp nhận người dùng

Các Điều khoản và Điều kiện này quy định quyền truy cập và sử dụng của người dùng Dịch vụ và Cơ sở được cung cấp bởi Trang web hoặc Ứng dụng. Điều kiện "Người dùng" được thu được bởi điều hướng lgd dota 2 đơn thuần và/hoặc sử dụng Trang web hoặc ứng dụng.

Người dùng có thể truy cập và điều hướng trang web hoặc ứng dụng một cách tự do mà không cần đăng ký và/hoặc ký. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đăng ký và/hoặc đăng ký sẽ được yêu cầu truy cập các dịch vụ được cung cấp bởi nhóm El Comercio hoặc bên thứ ba, thông qua Trang web hoặc ứng dụng, có thể tuân theo các điều kiện cụ thể.

Tương tự như vậy, quyền truy cập và điều hướng trên trang web và ứng dụng của người dùng ngụ ý sự chấp nhận không được kiểm soát của tất cả các điều khoản có trong các Điều khoản và Điều kiện này.

3- Sửa đổi các điều khoản và điều kiện

Nhóm El Comercio có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc mở rộng bất cứ lúc nào các điều khoản và điều kiện này.

Bất kỳ sửa đổi, cập nhật hoặc mở rộng nào được tạo ra trong các điều khoản và điều kiện này sẽ được công bố ngay lập tức là trách nhiệm của người dùng để xem xét các điều khoản và điều kiện có hiệu lực tại thời điểm điều hướng.

Trong trường hợp người dùng không đồng ý với các sửa đổi đã nói ở trên, anh ta có thể chọn không sử dụng các dịch vụ do nhóm El Comercio cung cấp thông qua Trang web hoặc ứng dụng.

4- Dịch vụ được cung cấp bởi trang web hoặc ứng dụng

Trang web hoặc ứng dụng cung cấp một nền tảng mà người dùng có thể truy cập để biết thông tin và/hoặc tin tức, cả quốc gia và quốc tế. Người dùng cũng có khả năng tạo và tạo nội dung trên trang web hoặc ứng dụng và chia sẻ các nội dung này thông qua các mạng xã hội hoặc các nền tảng khác, theo các quy định trong số 8 của các điều khoản và điều kiện này.

Người dùng nhận ra đã tự nguyện cung cấp dữ liệu cá nhân của họ, theo chính sách bảo mật của chúng tôi, để tận hưởng các dịch vụ được cung cấp bởi trang web hoặc ứng dụng.

5- Sử dụng trang web hoặc ứng dụng

Các dịch vụ được cung cấp thông qua trang web hoặc ứng dụng này chỉ có sẵn cho những người có thể ký hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo các quy định của luật hiện hành. Khi truy cập trang web hoặc ứng dụng, người dùng tuyên bố là trên 18 tuổi và được trao quyền để đảm nhận các nghĩa vụ ràng buộc đối với bất kỳ loại trách nhiệm nào xảy ra đối với việc sử dụng Trang web hoặc ứng dụng.

Người dùng cam kết sử dụng trang web hoặc ứng dụng theo luật pháp, các điều khoản và điều kiện, đạo đức, phong tục tốt và trật tự công cộng tốt. Theo nghĩa này, việc sử dụng của người dùng Trang web hoặc ứng dụng sẽ được thực hiện theo các chỉ thị sau:

 • Người dùng có nghĩa vụ không sử dụng trang web hoặc ứng dụng cho các mục đích hoặc hiệu ứng bất hợp pháp trái với nội dung của các điều khoản và điều kiện này, có hại cho lợi ích hoặc quyền của bên thứ ba hoặc theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, làm suy giảm nền tảng hoặc ngăn chặn Thưởng thức trang web hoặc ứng dụng của người dùng khác.
 • Người dùng rõ ràng cam kết không phá hủy, thay đổi, vô hiệu hóa hoặc, theo bất kỳ cách nào khác, làm hỏng dữ liệu, chương trình hoặc tài liệu điện tử và các tài liệu khác trên trang web hoặc ứng dụng.
 • Người dùng cam kết không cản trở quyền truy cập vào người dùng khác thông qua việc tiêu thụ hàng loạt tài nguyên máy tính mà qua đó Tập đoàn El Comercio cung cấp dịch vụ, cũng như không thực hiện các hành động gây thiệt hại, ngắt hoặc tạo lỗi trong các hệ thống hoặc dịch vụ đó.
 • Người dùng cam kết không cố gắng thâm nhập hoặc chứng minh lỗ hổng của hệ thống hoặc mạng lưới trang web hoặc ứng dụng, cũng như phá vỡ các biện pháp bảo mật hoặc xác thực.
 • Người dùng cam kết sử dụng đúng các nội dung được cung cấp trên Trang web hoặc ứng dụng và không sử dụng chúng để phát sinh các hoạt động bất hợp pháp, cũng như không xuất bản bất kỳ loại nội dung bất hợp pháp nào.
 • Người dùng cam kết không sử dụng trang web hoặc ứng dụng để tham khảo, không giới hạn hơn, gửi email hàng loạt (SPAM) hoặc email với đe dọa, lạm dụng, thù địch, gây tổn hại. Tương tự như vậy, nó cam kết không sử dụng bất hợp pháp, lạm dụng, đe dọa, tục tĩu, thô tục, phân biệt chủng tộc, cũng không có ngôn ngữ nào được coi là không phù hợp, cũng như quảng cáo hoặc cung cấp các liên kết đến các trang web có chứa vật chất bất hợp pháp hoặc nội dung khác có thể làm hỏng hoặc xấu đi hoặc máy tính của người dùng khác.

Nhóm El Comercio dành sức để xác định các tiêu chí miễn phí của mình, khi vi phạm bất kỳ giới luật nào được nêu trong phần này bởi các nội dung được xuất bản bởi người dùng, cũng như sức mạnh để loại bỏ nội dung của trang web hoặc ứng dụng.

Trong trường hợp người dùng vi phạm những gì được thiết lập trong phần này, nhóm El Comercio sẽ tiến hành thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây, tùy thuộc vào trọng lực hoặc tái phát của vi phạm:

 • Cảnh báo người dùng.
 • Tạm thời đình chỉ tài khoản người dùng.
 • Hủy bỏ tài khoản của người dùng.
 • Hành động cho trách nhiệm dân sự hoặc hình sự.

6- Đăng ký và trách nhiệm đối với mật khẩu

Người dùng có thể điều hướng trang web hoặc ứng dụng mà không cần đăng ký trong tài khoản. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đăng ký và/hoặc đăng ký sẽ được yêu cầu truy cập trang web hoặc ứng dụng.

Tài khoản người dùng không nên bao gồm tên của người khác với mục đích mạo danh người đó hoặc gây khó chịu, thô tục, tục tĩu hoặc trái với đạo đức và phong tục tốt.

Người dùng đã đăng ký và/hoặc đăng ký sẽ có khóa hoặc mật khẩu cá nhân mà họ có thể truy cập vào tài khoản cá nhân của họ. Mỗi người dùng chịu trách nhiệm về mật khẩu của riêng họ và phải giữ nó theo bảo mật và bảo mật tuyệt đối, mà không tiết lộ hoặc chia sẻ nó, trong mọi trường hợp, với các bên thứ ba. Mỗi người dùng chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động được thực hiện bằng cách sử dụng mật khẩu của họ. Bất kỳ hành động nào được thực hiện thông qua tài khoản cá nhân của người dùng đều được người dùng theo danh hiệu của tài khoản nói.

Trong trường hợp người dùng xác định rằng bên thứ ba đã biết và sử dụng mật khẩu và tài khoản cá nhân của họ, bạn phải thông báo ngay cho nhóm El Comercio.

Nhóm El Comercio sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc phổ biến tên của người dùng hoặc mật khẩu của nó hoặc việc sử dụng mà bất kỳ người nào đưa ra tên của người dùng hoặc mật khẩu.

Nhóm El Comercio có thể yêu cầu thay đổi tên người dùng và mật khẩu khi bạn cho rằng tài khoản không còn an toàn hoặc nếu có bất kỳ khiếu nại hoặc khiếu nại nào đối với tên của người dùng vi phạm quyền của bên thứ ba.

Truyền thông liên quan đến quản trị mật khẩu có thể được gửi đến contact@peruid.pe

7- Sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ của trang web hoặc ứng dụng và nội dung và thiết kế của nó thuộc nhóm El Comercio hoặc, khi thích hợp, cho các bên thứ ba. Trong những trường hợp mà họ thuộc sở hữu của các bên thứ ba, nhóm El Comercio có các giấy phép cần thiết để sử dụng.

Sự tái tạo, phân phối, chuyển đổi, giao tiếp công cộng, được cung cấp hoặc bất kỳ phương thức sử dụng nào, về toàn bộ hoặc một phần nội dung của trang web hoặc ứng dụng, trong bất kỳ hỗ trợ nào và bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào, mà không có sự cho phép của ủy quyền, không có sự cho phép của nhóm El Comercio. Người dùng cam kết tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của nhóm El Comercio và bên thứ ba.

Tương tự như vậy, việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nhãn hiệu, tên hoặc logo đã đăng ký nào xuất hiện trên trang web hoặc ứng dụng mà không có ủy quyền trước và bằng văn bản của nhóm El Comercio bị cấm rõ ràng, cũng như việc sử dụng phần mềm vận hành trang web hoặc Ứng dụng ngoại trừ những người được phép sử dụng theo các điều khoản và điều kiện này.

Cuối cùng, các thực tiễn sau đây bị cấm như nhau:

 • Bài thuyết trình của một trang web hoặc ứng dụng trong một cửa sổ không thuộc nhóm El Comercio, thông qua kỹ thuật gọi là "Đóng khung"Trừ khi có ủy quyền trước và bằng văn bản của nhóm El Comercio.
 • Việc chèn một hình ảnh phát trên trang web hoặc ứng dụng trên một trang không thuộc nhóm El Comercio, thông qua kỹ thuật gọi là " Liên kết nội tuyến", Nếu điều này không có ủy quyền trước và bằng văn bản của nhóm El Comercio.

8- Nội dung do người dùng tạo ra

Có một số phần nhất định trong đó người dùng có thể tạo hoặc tạo nội dung, chẳng hạn như nhận xét, blog, cuộc trò chuyện trong các diễn đàn, trong số những người khác. Trong các tình huống này, người dùng sẽ có thể tải video, âm thanh, đồ họa, hình ảnh, sản xuất văn bản, trong số những người khác, ("người dùng tạo" hoặc "cgu").

Người dùng cam kết tuân thủ các chỉ thị sử dụng Trang web hoặc ứng dụng có trong Numeral 5 của các Điều khoản và Điều kiện này. Cụ thể, người dùng cam kết không sử dụng trang web hoặc ứng dụng để bao gồm các nội dung đe dọa, lạm dụng, thù địch, thái quá, phỉ báng, thô tục, tục tĩu hoặc gây thương tích. Nó cũng cam kết không sử dụng một bất hợp pháp, lạm dụng, đe dọa, tục tĩu, thô tục, phân biệt chủng tộc, cũng như bất kỳ ngôn ngữ nào được coi là không phù hợp.

Người dùng tuyên bố là chủ sở hữu ban đầu của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ so với CGU. Tuy nhiên, khi tải nội dung đã nói trên trang web hoặc ứng dụng, người dùng cấp cho nhóm El Comercio một ủy quyền hoặc giấy phép không được bảo vệ, miễn phí thanh toán, không giới hạn và không thể hủy bỏ và áp dụng trên toàn cầu trên tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích của CGU, vì vậy rằng nhóm El Comercio có thể sử dụng nó, bao gồm, trong số những người khác, quyền sao chép, sửa đổi nó, tạo ra các tác phẩm có nguồn gốc, chỉnh sửa nó, điều chỉnh nó, dịch nó, phân phối nó, tiếp thị nó, cung cấp cho công chúng và bất kỳ hình thức nào sử dụng, thông qua bất kỳ phương tiện nào, thông qua trang web hoặc ứng dụng, chẳng hạn như phương tiện không điện tử.

Cần lưu ý rằng ủy quyền được cung cấp cho nhóm El Comercio không phải là độc quyền, đó là lý do tại sao người dùng có thể tiếp tục sử dụng CGU trong bất kỳ phương tiện nào và thậm chí cho phép những người khác sử dụng nó, với điều kiện là việc sử dụng đó không gây hại và can thiệp vào ủy quyền và Quyền mà người dùng cung cấp cho nhóm El Comercio.

Tương tự, người dùng nhận ra và chấp nhận rằng những người dùng khác của các trang web hoặc ứng dụng của El Comercio Visualican, Xuất phóng, Liên kết và truy cập CGU và sử dụng các nội dung này theo các khả năng mà trang web hoặc ứng dụng cung cấp, theo quy định của số 5 của tài liệu này và miễn là họ không có sử dụng thương mại.

Nhóm El Comercio không đảm bảo tính xác thực, độ chính xác, toàn bộ và tính thực tế của CGU trên trang web hoặc ứng dụng. Trong mọi trường hợp, người dùng sẽ chỉ chịu trách nhiệm về các biểu hiện sai, không chính xác hoặc phỉ báng mà anh ta thực hiện và các thiệt hại có thể gây ra trang web hoặc ứng dụng hoặc bên thứ ba cho thông tin mà anh ta tạo điều kiện.

Nhóm El Comercio không chịu trách nhiệm về CGU và chuyển bất kỳ trách nhiệm nào trên mỗi người dùng cung cấp nội dung đó.

9- Liên kết bên thứ ba

Trong trường hợp liên kết hoặc siêu liên kết với các trang web internet khác đã được sắp xếp trên trang web hoặc ứng dụng, nhóm El Comercio tuyên bố rằng họ không thực hiện bất kỳ loại kiểm soát nào đối với các trang web và nội dung đó. Trong mọi trường hợp, nhóm El Comercio sẽ nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung của một liên kết thuộc về một trang web nước ngoài, cũng không đảm bảo tính khả dụng kỹ thuật, chất lượng, độ tin cậy, độ chính xác, tính trung thực, tính hợp lệ và hiến pháp của bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào có trong các siêu liên kết hoặc các siêu liên kết khác hoặc các địa điểm Internet khác.

Các liên kết này chỉ được cung cấp để thông báo cho người dùng về sự tồn tại của các nguồn thông tin khác về một chủ đề cụ thể và việc bao gồm một liên kết không ngụ ý sự chấp thuận của trang web được liên kết của nhóm El Comercio.

10- Giới hạn trách nhiệm và bồi thường

Trừ khi luật tuân thủ hiện hành được thiết lập, việc sử dụng mà người dùng thực hiện trang web hoặc ứng dụng hoặc tất cả các chức năng mà trang web hoặc ứng dụng cung cấp, bao gồm mọi nội dung, xuất bản hoặc công cụ, cung cấp Không có tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cả rõ ràng và tiềm ẩn, bao gồm cả những người khác, các đảm bảo hàng hóa, thích ứng với một mục đích cụ thể và không vi phạm. Nhóm El Comercio không đảm bảo rằng trang web hoặc ứng dụng luôn an toàn hoặc không có lỗi hoặc nó luôn hoạt động mà không bị gián đoạn, chậm trễ hoặc không hoàn hảo.

Nhóm El Comercio không chịu trách nhiệm về các thiệt hại hoặc tổn thất có thể xảy ra trên Trang web hoặc ứng dụng có thể xuất phát từ nhiễu, thiếu sót, gián đoạn, virus máy tính, sự cố hoặc ngắt kết nối trong hoạt động của hệ thống điện tử, sự chậm trễ hoặc tắc nghẽn trong Sử dụng hệ thống điện tử này do sự thiếu hụt hoặc quá tải trong hệ thống Internet hoặc trong các hệ thống điện tử khác, cũng như các thiệt hại có thể do bên thứ ba gây ra thông qua sự can thiệp bất hợp pháp bên ngoài sự kiểm soát của nhóm El Comercio.

Tương tự như vậy, nhóm El Comercio không chịu trách nhiệm về chất lượng, tiện ích và sự phù hợp của các sản phẩm, dịch vụ hoặc cơ sở được cung cấp cho người dùng thông qua trang web hoặc ứng dụng và sẽ không trả lời các khiếu nại có thể có liên quan đến .

11- Dữ liệu cá nhân

Các phương pháp điều trị dữ liệu cá nhân khác nhau mà nhóm El Comercio thực hiện thông qua trang web hoặc ứng dụng, cũng như các mục đích của các phương pháp điều trị đó, sẽ được chi tiết cụ thể trong Chính sách bảo mật của trang web hoặc ứng dụng mà người dùng có thể truy cập thông qua liên kết sau: Chính sách bảo mật.

12- Truyền thông

Người dùng rõ ràng chấp nhận rằng địa chỉ email được ký gửi trong đăng ký và/hoặc mẫu đăng ký sẽ là liên hệ chính thức giữa trang web hoặc ứng dụng và người dùng, là trách nhiệm tuyệt đối của cái sau xác minh rằng email luôn hoạt động và hoạt động để có thể để nhận tất cả các thông tin liên lạc từ trang web hoặc ứng dụng.

Các tin nhắn hoặc thông tin liên lạc của Trang web hoặc ứng dụng cho người dùng chỉ có thể đến từ các trang hoặc tài khoản chính thức của nó trên mạng xã hội hoặc phương tiện truyền thông khác. Trong trường hợp sẽ phát hiện ra rằng người dùng đang gửi liên lạc hoặc thực hiện các ấn phẩm thay mặt cho trang web hoặc ứng dụng, Grupo el Comercio sẽ bắt đầu các hành động pháp lý và khắc phục có liên quan để bảo vệ phần còn lại của người dùng khỏi những rủi ro có thể gây nhầm lẫn.

Mặt khác, bất kỳ thông tin liên lạc nào mà người dùng muốn trực tiếp đến Trang web hoặc ứng dụng phải thực hiện thông qua địa chỉ email sau:Horacio.zimmermann@dor.pe

13- Bất khả kháng

Nhóm El Comercio sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào trong việc thực hiện hoặc gián đoạn trong việc cung cấp các dịch vụ có thể trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ nguyên nhân hoặc hoàn cảnh nào ngoài sự kiểm soát hợp lý của nó, bao gồm, nhưng không giới hạn bản thân trong các thất bại trong thất bại Trong các đường dây giao tiếp điện tử hoặc cơ học, cướp, lỗi vận hành, thời tiết khắc nghiệt, động đất tự nhiên hoặc thảm họa, đình công hoặc các vấn đề lao động khác, chiến tranh hoặc hạn chế của chính phủ.

14- Sách yêu sách

Theo các quy định của Bộ luật Bảo vệ và Quốc phòng Người tiêu dùng, Luật số 29571, Trang web hoặc ứng dụng cung cấp cho người dùng một cuốn sách khiếu nại ảo để anh ta có thể đăng ký khiếu nại hoặc khiếu nại chính thức về các dịch vụ về các dịch vụ được cung cấp thông qua trang web hoặc ứng dụng. Cuốn sách khiếu nại ảo có thể được tìm thấy trong liên kết sau: https://www.2rqh.com/libro/inicio/elcomercio

15- Cơ quan hợp pháp và yêu cầu

Tập đoàn El Comercio hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền và với các bên thứ ba để đảm bảo tuân thủ luật pháp về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phòng chống gian lận, bảo vệ người tiêu dùng và các vấn đề khác.

Tập đoàn El Comercio có thể tiết lộ thông tin cá nhân của trang web hoặc ứng dụng theo yêu cầu của cơ quan tư pháp hoặc chính phủ có thẩm quyền, đến mức cần phải hiểu về mục đích điều tra của họ, trong trường hợp Điều tra tội phạm hoặc gian lận, hoặc những người liên quan đến vi phạm bản quyền máy tính, vi phạm bản quyền, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc hoạt động bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp khác có thể tiếp xúc với Trang web hoặc ứng dụng hoặc người dùng đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

Tương tự như vậy, Tập đoàn El Comercio có quyền truyền đạt thông tin về người dùng của mình cho người dùng, thực thể hoặc bên thứ ba khác, khi có đủ lý do để xem xét rằng hoạt động của người dùng bị nghi ngờ cố gắng hoặc phạm tội hoặc cố gắng làm hại người khác. Quyền này sẽ được nhóm El Comercio sử dụng theo toàn bộ quyết định của mình khi xem xét nó phù hợp hoặc cần thiết để duy trì tính toàn vẹn và an toàn của trang web hoặc ứng dụng và của người dùng, để thực thi các điều khoản và điều kiện này, và cho mục đích hợp tác với việc thực thi và tuân thủ luật pháp.

16- Sự không vắng mặt của xã hội hoặc mối quan hệ việc làm

Sự tham gia của người dùng trên Trang web hoặc ứng dụng không cấu thành hoặc tạo ra một xã hội, đại diện, hợp đồng bắt buộc, cũng như bất kỳ mối quan hệ việc làm nào giữa người dùng nói trên và nhóm El Comercio.

17- Phân công vị trí hợp đồng

Người dùng cho phép chuyển giao các điều khoản và điều kiện này và thông tin cá nhân của họ có lợi cho bất kỳ người nào (i) có nghĩa vụ bởi các điều khoản và điều kiện này và/hoặc (ii) là người mới chịu trách nhiệm cho ngân hàng dữ liệu chứa thông tin cá nhân của nó . Sau khi nhiệm vụ được sản xuất, nhóm El Comercio sẽ không có trách nhiệm đối với bất kỳ thực tế nào xảy ra kể từ ngày chuyển nhượng. Người mới chịu trách nhiệm sẽ đảm nhận từng nghĩa vụ của nhóm El Comercio được thiết lập trong các điều khoản và điều kiện này và trong chính sách bảo mật liên quan đến việc điều trị, bảo vệ và bảo tồn thông tin cá nhân của người dùng Trang web hoặc ứng dụng.

18- Luật pháp và quyền tài phán hiện hành

Các điều khoản và điều kiện hiện tại được điều chỉnh bởi luật pháp Peru và bất kỳ tranh chấp nào xảy ra liên quan đến tính hợp lệ, ứng dụng hoặc giải thích chúng, bao gồm chính sách quyền riêng tư, sẽ được giải quyết tại các tòa án của Cercado de Lima.


Ngày cập nhật cuối cùng: 09/01/2016.